VTC Shop bán sản phẩm kém chất lượng? & “quỵt” tiền khách hàng?

Tháng 11/2010 gia đình mình có thanh toán 1 số sản phẩm ở VTC shop, tổng giá trị thanh toán ~ hơn 20 triệu đồng, trong đó có 01 Laptop Acer – 01 USB 3G – 01 USB Flash 4GB. Sau khi thanh toán gần 1 tháng VTC vẫn không giao các sản phẩm mà người nhà mình đã thanh toán, cũng không chủ động liên hệ để thông báo, nhiều lần người nhà mình liên lạc và báo tình trạng này thì được biết do lỗi của hệ thống nên không ghi nhận các giao dịch (?!).

, , ,

Comments are closed.