Vì một thế giới không có đàn bà…

Đanh đá, khó tính, soi mói, hờn dỗi, … nhất là hay đòi quà cáp… Bạn đã mệt mỏi với những người phụ nữ chưa? Chúng tôi xin giới thiệu một viễn cảnh tươi sáng cho thế giới nơi đàn ông tự do làm những điều mình thích và khỏi lo về nhà muộn.

women robots01

women robots02

women robots03

women robots04

women robots05

women robots06

women robots07

women robots08

women robots09

women robots10

women robots11

women robots12

women robots13

women robots14

women robots15

women robots16

, , ,

Comments are closed.