Trường đại học có thể thay đổi một cô gái nhút nhát như thế nào?

Ellen từng là một cô gái nhút nhát tại trường trung học nhưng sau đó cô đã trung tuyển và học đại học….

B1170

Và chưa đến 1 năm sau…

B1170

Comments are closed.