Tiết lộ thêm những cảnh hậu trường Nhà Trắng

Situation Room Osama Bin laden

Cảnh các nhân vật chóp bu Nhà Trắng theo dõi sứ mạng tiêu diệt Bill Laden qua truyền hình trực tiếp từ một camera nhỏ gắn trên mũ của 1 đặc nhiệm. Nhìn gương mặt của các VIP đủ biết!  Đây là một bức ảnh hiếm có và thực sự ấn tượng!

Situation Room Obama Point

Obama Thinking

Obama Team Situation Room

Obama Writing Speech Osama

Obama Phone Call Osama Bin Laden

Listening To Obama Speech

Obama Giving Speech

Obama Handshake Mike Mullin

,

BÌNH LUẬN
Mahalia nói:

It was dark when I woke. This is a ray of snushnie.