Chém tí gió?
Săm Soi nói:

WOW!


Hay nhất trên Internet