Thiên thần mặt nạ xanh xuất hiện trên phố Trung Quốc cho người vô gia cư ăn uống (16 ảnh)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh vào đêm Giáng Sinh, thiên thần kiêm siêu nhân bắt đầu phân phát thực phẩm cho người vô gia cư hàng loạt. Hãy khám phá thiên thần hộ mệnh này là ai nào?

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

Chinese Masked Superhero Feeds Homeless (16 Photos)

, , , , , ,

Comments are closed.