Tag Archives | Vì một

Vì một thế giới không có đàn bà…

Đanh đá, khó tính, soi mói, hờn dỗi, … nhất là hay đòi quà cáp… Bạn đã mệt mỏi với những người phụ nữ chưa? Chúng tôi xin giới thiệu một viễn cảnh tươi sáng cho thế giới nơi đàn ông tự do làm những điều mình thích và khỏi lo về nhà muộn.