Tag Archives | với

Họ đã làm gì nàng Mona Lisa?

Tôi nghĩ rằng nếu Leonardo Da Vinci biết được những gì chúng ta làm cô gái nhỏ của mình, ông sẽ chắc chắn khó mà nằm im trong  ngôi mộ của riêng mình!