Tag Archives | Tình bạn

Tôi có một tình bạn với Chó!

Chó cũng như những đứa trẻ! Chúng thích ngồi vào lòng bạn, thích được gần gũi với con người và  ngủ với bạn trên giường. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu loài người không có loài chó?  Đó là một tình bạn thật sự!