Tag Archives | Star Wars…

Nếu Picasso đã sáng tạo ra Star Wars…

Những phong cách lập thể, trừu tượng mà chỉ có các họa sĩ mới có thể hiểu nổi đã từng làm lên tên tuổi của Picasso, chắc bạn biết ý nghĩa của những bức tranh ông đã sáng tác? Tôi thì không, tuy nhiên tôi biết cách để thưởng thức phong cách của ông. Đó […]