Tag Archives | Say xỉn

Nếu bạn đã uống bia rượu lại còn lái xe….

Khi bạn uống bia rượu và lái xe, những tai nạn do bạn gây nên rất khó đỡ vì nó vừa buồn cười vừa tức vừa đau. Đó là lý do nhà nước câm  uống bia rượu khi lái xe phải không nhỉ. Chúng tôi vẫn không hiểu tại sao những tài xê say xỉn […]