Tag Archives | khủng nhất thế giới

Tai nạn tập thể những siêu xe khủng nhất thế giới

Đó la một tai nạn của nhiều siêu xe nhất mà tôi từng chứng kiến, thậm chí còn tệ hơn vụ ở Monaco. Đầu tiên là chiếc Ferrari bị đâm dẫn đến vụ tại nạn kéo theo 14 chiếc siêu  xe cực khủng gồm 8 Ferrari, 3 Mercedes, 1 Lamborghini, 1 Skyline, và 1 Prius […]