Tag Archives | hài hước

Chùm ảnh hài hước, kì cục, lập dị trong ngày (p5)

Mệt mỏi, đói khát, vật vã trở về từ công việc…? Hãy để hàm răng và rốn của bạn rụng tơi tả nhé! source source source source source source source source source source source source source source source source source source source source source source source source source source source