Tag Archives | Dở hơi

Châu Âu vs Châu Á: ai lập dị và dở hơi hơn?

Hôm nay chúng tôiquyết định tiến hành một thử nghiêm để so sánh mức độ kì quặc giữa châu Âu và chấu Á xem ai có số lượng  người lập dị và hở hơi hơn. Đầu tiên chúng tôi sẽ chọn Mỹ và Trung Quốc là 2 ứng cử viên nặng ký để đối mặt […]