Tag Archives | cảnh sát

Có dừng xe khẩn cấp không thì bảo?

Cảnh sát: Dừng xe khẩn cấp đi! Tài xế: Gì cơ? Không, đó không phải là áo len chui đầu, đó là áo khoác mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã chú ý!!! (chết chữ pull-over!)