Tag Archives | apple

Steve Jobs từ chức CEO tại Apple!

Thuyền trưởng huyền thoại Steve Jobs vừa quyết định rời khỏi vị trí điều hành Apple, tập đoàn công nghệ khổng lồ do chính ông là người đồng sáng lập từ một garage để xe. Steve Jobs không chỉ là huyền thoại của Apple mà còn là biểu tượng của cả ngành công nghệ thế […]

Apple chính thức nốc ao Nokia khỏi vị trí no1

Đau nhất là doanh thu của Táo đã hơn nhưng giá trung bình còn cao gấp gần 10 lần so với Nó Kìa. Kết cục đã được dự báo trước cho những công ty thích ngủ quên trên chiến thắng!