Tập đoàn Than-KS giải trình vụ “suýt” làm thất thoát 200 tỷ – Vụ này mà xảy ra thì phở bình dân lên 35k là chắc!

Trước những sai sót trong quản lý sản xuất, kinh doanh than do Thanh tra Chính phủ phát hiện, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có giải trình tới Thủ tướng và cho biết đã phối hợp các đơn vị nộp hơn 200 tỷ đồng tiền thuế bị truy thu.

, ,

Comments are closed.