Suy thoái, bão giá… vẫn thấy Bentley đỗ khắp mọi ngả đường Hà Nội!

Ghen ăn tức ở một tý. Có mười mấy tỷ bọ!

, ,

BÌNH LUẬN
AGeek nói:

Nhìn thấy mấy em này tránh xa ra quyệt vào cái thì dở hơi đấy ^^