Sinh viên Nga ăn mừng tốt nghiệp như nào?

Một số trường đại học ở Nga vẫ giữ truyền thống học 6 năm liên tiếp nên cũng dễ hiểu khi các sinh viên nhận được thông báo đã trải qua kì thi cuối sẽ có cảm giac như nào.

Make a small hole by using a hammer.

Put notebooks inside.

Take a beer shower.

Then sit on the bowel and start racing.

, ,

Comments are closed.