BÌNH LUẬN
Herox nói:

Đúng là khó đỡ, từ này em chừa cứu nét 😀

Săm Soi nói:

Hê hê còn hơn cả Transformers nhé 😀