BÌNH LUẬN
Săm Soi nói:

“Đừng trách mọi người nha phương my giờ chưa hiểu nhưng sau này họ sẽ hiểu em” có người chém thế này đây! Fan quá hài hước!