Những minh tinh Hollywood năm 2040!

Thời gian thật là tàn nhẫn!

Sarah Michelle Gellar

hollywood in 2040 photoshopped1 Hollywood in 2040, Photoshopped

Bred Pitt The Elder

hollywood in 2040 photoshopped2 Hollywood in 2040, Photoshopped

Jessica Simpson

hollywood in 2040 photoshopped3 Hollywood in 2040, Photoshopped

Catherine Zelta Jones

hollywood in 2040 photoshopped4 Hollywood in 2040, Photoshopped

Avril Lavigne

hollywood in 2040 photoshopped5 Hollywood in 2040, Photoshopped

Paris Hilton

hollywood in 2040 photoshopped6 Hollywood in 2040, Photoshopped

Angelina Jolie

hollywood in 2040 photoshopped7 Hollywood in 2040, Photoshopped

Janet Jackson

hollywood in 2040 photoshopped8 Hollywood in 2040, Photoshopped

Jude Law

hollywood in 2040 photoshopped9 Hollywood in 2040, Photoshopped

Justin Timberlake

hollywood in 2040 photoshopped10 Hollywood in 2040, Photoshopped

Colin Quinn

hollywood in 2040 photoshopped11 Hollywood in 2040, Photoshopped

Gwen Stefani

hollywood in 2040 photoshopped12 Hollywood in 2040, Photoshopped

Cameron Diaz

hollywood in 2040 photoshopped13 Hollywood in 2040, Photoshopped

Kirsten Dunst

,

BÌNH LUẬN
Vui nhon nói:

^^ thanks nha!