Những loài vật nào sống thọ hơn cả con người?

Trong khi độ tuổi trung bình của con người là 80 -100 thì những loài động vật này sống hơn 100 năm.

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

1. Rùa Mỹ (123 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

2. Lamellibrachia Tube Worm (170 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

3. Koi (226 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

4. Rùa khổng lồ (152 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

5. Loài Urchin ở biển Đỏ (200 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

6. Swan (102 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

7. Rùa đất Galapagos (193 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

8. Geoduck (160 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

9. Con két Amazon (104 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

10. Loài Quahog (400 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

11. Tuatara (200 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

12. Diều hâu Thổ Nhĩ Kỳ (115 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

13. Cá voi Bowhead (211 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

14. Bọt biển Nam Cực (1.550 năm)

Những loài vật sống thọ hơn con người, Phi thường - kỳ quặc, Dong vat song tho, Dong vat song lau nhat, Thien nga, ca chep, Dieu hau Tho Nhi Ky, Rua My, chuyen la, chuyen la the gioi, Tin tuc

15. Cá chép (100 năm)

, ,

BÌNH LUẬN
ty le bong da nói:

Hay qua!