BÌNH LUẬN
Săm Soi nói:

Hê hê, từng nhìn thấy vụ này, đại loại: “Tè bậy tại đây thì lấy nửa triệu”