Có thể bạn quan tâm


Ảnh cảnh báo gây sốc nhưng hiệu quả

Có vẻ nặng lời nhưng hiệu quả trông thấy. Đúng là con lừa ưa nặng :)

,

BÌNH LUẬN
Săm Soi nói:

Hê hê, từng nhìn thấy vụ này, đại loại: “Tè bậy tại đây thì lấy nửa triệu”


Có thể bạn quan tâm