BÌNH LUẬN
Dragonic nói:

Các bác tài Việt Nam nên học hỏi!

AGeek nói:

Hơn 100 mạng trên xe chạy trên sa mạc lol ^^