Những xác ướp bí ẩn không có lời giải thích

Những xác ướp còn nguyên vẹn không hề được ướp theo qui trình như những người bạn của họ tại Ai Cập mới được phát hiện gần đây ở Tân Cương có tuổi đời hơn 4000 năm làm cho các nhà khoa học nhức đầu.

Comments are closed.