Những tình huống x quang hài hước ngớ ngẩn hết chỗ nói P3

X-ray hay x quang được phát minh chủ yếu với mục đích khoa học. Không ngờ những người đam mê lĩnh vực giải trí 1 cách thái quá lại còn biết ứng dụng chúng vào lĩnh vực này. Nếu bạn có ý tưởng x quang nào hay thì gửi tới samsoi.com nhé!

funny x rays01

funny x rays02

funny x rays03

funny x rays04

funny x rays05

funny x rays06

funny x rays07

funny x rays08

funny x rays09

funny x rays10

, , , ,

Comments are closed.