“Những kiều nữ Việt có vòng 1 “khiêm tốn”” – không còn chủ đề gì nữa để đăng cho giật gân hơn à Kenh14 ơi?

“Tuy vòng 1 “khiêm tốn”, nhưng các cô gái này vẫn đã và đang thành công rực rỡ trong showbiz Việt” – sau này nên có bài “Tuy vòng 1 “khủng”, nhưng các cô gái này vẫn đã và đang thành công rực rỡ trong showbiz Việt.”

,

BÌNH LUẬN
Anxiety remedies nói:

This is precisely the important information I’d been searching for. Incredible blog. Very inspirational! Your posts are so good and also detailed. The links you come with are also very beneficial as well. Many thanks 🙂
My site is about [url=http://www.anxietydisorderattacks.org]Anxiety medication[/url].

Panasonic Camera Reviews nói:

I love the valuable info you supply in your posts. I like your writing style.
Nikon Camera Reviews

Săm Soi nói:

Chắc là để động viên lên giây cót tinh thần cho các chị em khác hoạt động cách mạng, bài này sẽ hot đây!!!