Những hình ảnh ngớ ngẩn và dở hơi nhất trên Twitter năm 2011

Những nhà sáng lập mạng chia sẻ tin nhắn Twitter lừng danh không ngờ kể từ khi họ ra mắt tính năng nhắn ảnh thì đã được vô số những người sử dụng lập dị hưởng ứng một cách quá khích khi họ dội bom hàng triệu bức ảnh lên trang web khổ chủ mỗi ngày. Hầu hết những bức ảnh khá hài hước nếu không nói là dở hơi và ngớ ngẩn theo cách nhận xét của người việt nam.

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

WTF Pictures from Twitter (49 pics)

, , , , , ,

Comments are closed.