Những biển số xe độc và đẹp dành cho dân nghiện máy tính

Cool License Plates (15 pics)

Cái hay của hệ thống biển số Phương Tây là tình cờ bạn có thể với được biển số trung với tên của người yêu. Tuy nhiên, cái dở là nhiều khi bạn muốn bỏ lại phải thay cả xe…. Ở đây ,chúng tôi chỉ lấy ví dụ những biển số tình cờ độc đáo, đẹp và hài hước dành cho dân nghiện máy tính thôi.

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

Cool License Plates (15 pics)

, , , , , , , ,

Comments are closed.