Những bức biếm họa ăn theo nàng Mona Lisa nổi tiếng chuối hết chỗ nói

Có lẽ lý do khiến bức họa trứ danh của Leonardo da Vinci nổi tiếng là vì tiềm năng truyền cảm hứng của nó. Có lẽ giờ này trên thiên đường Leonardo cũng không ngờ ông đã tạo ra một kiệt tác để đở như thế còn nếu ở dưới mồ chắc ông cũng khó mà ngủ yên. Còn các fan cỉa Mona, họ thật là quá khích!

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

The Best Mona Lisa Parodies

, , , ,

Comments are closed.