Đừng bao giờ quay cóp và chép bài trong lớp học xây dựng nhé, bạn có thể sẽ giết rất nhiều người sau này đấy!

Nhớ là cũng đừng mua bằng hay tại chức nữa đấy…

,

BÌNH LUẬN
Trum nói:

Hi Hi, giật cả mình vì cũng học engineering !

Dragonic nói:

Nếu trót quay cóp trong lớp học kinh tế thì sao Geek?

Săm Soi nói:

Quá hay. Vote 4 Ageek!