Nếu tính 8.000 tỷ đồng lỗ của EVN vào giá điện thời gian tới thì sao?

Sao xăng dầu điện đóm ai cũng kêu lỗ: “EVN công bố con số lỗ 8.000 tỷ đồng do mua điện giá cao. Vậy việc giá điện có thể điều chỉnh từ 1/6 tới đây, các chi phí này và một số chi phí khác có được tính vào chi phí giá bán hay không, thưa ông?”

, , ,

BÌNH LUẬN
Herox nói:

Shock, giá cắt cổ thế còn kêu lỗ được thì bó tay. Để tư nhân làm đi EVN ơi!

Dragonic nói:

Trả lời pv thì như thế nhưng sau đó âm thầm tăng, mà vẫn phải sống thôi kể cả giá lên 1m/kw!