Mario (nấm) đi đâu sau mỗi lần anh bị rơi xuống hố?

Trò chơi thịnh nhất mọi thời đại Mario đã tồn tại hơn 2 thập kỷ. Bạn đã từng tưởng tượng điều gì sẽ xảy đến với Mario trên con đường giải cứu công chúa sau mỗi lần anh rớt xuống hố sâu?

Cuối cùng, sau 25 năm chúng ta đã biết…

See als

, ,

BÌNH LUẬN
Phim anh nói:

Rat bo ich ban a, thank nhieu!

sao han nói:

Tuyet voi. Thanks!

AGeek nói:

Hi hi, giật gân nhưng vẫn chưa hiểu!