BÌNH LUẬN
Chuyen sao nói:

Rat bo ich ban a, thank nhieu!