Khẩu siêu đại bác khủng nhất lịch sử nhân loại

Được phát triển bởi công ty Friedrich Krupp A.G. của Đức vào năm 1941 với mục đích nghiền nát tuyến phòng thủ Maginot kiên cố do Pháp dựng lên dọc biên giới.  Hai loại đạn 5 tấn và 8 tấn của khẩu pháo này có thể bắn xa tới gần 50 km. May mà Đức chưa có dịp triển khai khẩu siêu đại bác này thì Pháp đã thất thủ mất rồi.

gustav largest gun 1 Gustav Gun: The Largest Gun in Historygustav largest gun 2 Gustav Gun: The Largest Gun in History

gustav largest gun 3 Gustav Gun: The Largest Gun in Historygustav largest gun 4 Gustav Gun: The Largest Gun in Historygustav largest gun 5 Gustav Gun: The Largest Gun in Historygustav largest gun 6 Gustav Gun: The Largest Gun in Historygustav largest gun 7 Gustav Gun: The Largest Gun in Historygustav largest gun 8 Gustav Gun: The Largest Gun in Historygustav largest gun 9 Gustav Gun: The Largest Gun in History

Read more: http://www.funnydailydose.com/gustav-gun-the-largest-gun-in-history/#ixzz1bwl6NFqr

, , , ,

Comments are closed.