Kangaroo – thảm họa quảng cáo hàng đầu Việt Nam!!!

Tình hình là chán với phong cách QC truyền thống, các nhà sản xuất chuyển sang phong cách gây ức chế để khán giả không quên được sản phẩm của mình. Năm nay giải quảng cáo phong cách này thuộc về Kangaroo!!!

BÌNH LUẬN
AGeek nói:

Lại là thảm họa á, dùng từ này hơi bị nhiều đấy!