Kỷ lục giảm cân khủng nhất thế giới thuộc về ai?

Nhiều người coi đồ ăn là một sự thoải mái và tiện nghi trong cuộc sống và khi họ không thể kiểm soát được khẩu phần của mình thì thảm họa thực phẩm xảy ra. Chủ yếu theo hướng dư thừa và bất lợi cho sức khỏe. Anh chàng này có lúc nặng tới hơn 300kg và trải qua nhiều đợt điều trị cũng như phẫu thuật đã tìm lại được chính mình. Chỉ riếng trọng lượng da cắt đi cũng nặng tới 15kg!!! Hãy xem anh ta giờ trông thế nào nhé, bạn sẽ ngạc nhiên! Tất nhiên rất ít ngườli àm được điều này.

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

Incredible Transformation The Biggest Loser

, , , ,

BÌNH LUẬN
Baobong da nói:

Cam on chu thot 😀