Hết tuyển trinh nữ hái trà giờ đến ngực khủng và trần phục vụ cafe^^

Xem chừng kinh tế suy thoái và khủng hoảng kéo dài dẫn đến cạnh tranh và nhiều ý tưởng đột phá xuất hiện, không biết tiếp theo là gì?

, ,

BÌNH LUẬN
ngoi sao nói:

Tuyet voi. Thanks!

AGeek nói:

Lần này thì tách cafe chắc 20$ thật rồi