Hạn hán ở Trung Quốc khủng khiếp tới cỡ nào?

Bất kỳ động thái của Trung Quốc nhập khẩu số lượng lớn thực phẩm để đối phó với hạn hán có thể đẩy giá thực phẩm quốc tế thậm chí còn cao hơn so với mức kỷ lục gần đây. Các khu vực khó khăn nhất là các khu vực Vân Nam và Quý Châu, khu vực tự trị Quảng Tây và thành phố dày đặc của Trùng Khánh.

 hạn hán ở china01 hạn hán ...

 hạn hán ở china02 hạn hán ...

 hạn hán ở china03 hạn hán ...

 hạn hán ở china04 hạn hán ...

 hạn hán ở china05 hạn hán ...

 hạn hán ở china06 hạn hán ...

 hạn hán ở china07 hạn hán ...

 hạn hán ở china08 hạn hán ...


 

Comments are closed.