Tiếng “nóng”

Săm Soi sử dụng một số từ tiếng lóng như  sau để tiết kiệm đất:

  • WTF (what the f..k!): Chuyện quái gì thế này hi hi^^!
  • LOL (laugh out loud): Cười rung rốn! :))
  • OMG (oh my God): Ngạc nhiên chưa!
  • Cool: Được đấy! Cố lên!
  • Super Soi: Các chủ đề săm soi đặc biệt.
  • Chém gió: Chém đủ thứ miễn phí!
  • Khủng: Khủng thật!
  • Dở ẹc: Cưng tiêu đời phen này rồi!
  • HBH: Hơi bị HOT!
BÌNH LUẬN