BÌNH LUẬN
Trum nói:

Chẹp, chính thức là cái que, chân dài miên man không phải lúc nào cũng hay vì ta có cảm giác ôm cây hay leo cây!