Chiêm ngưỡng chân dung 10 hoa hậu thế giới

Ước gì tất cả phụ nữ trên thế giới đều đẹp như thế!

2009 – Kaiane Aldorino, Gibraltar

miss01 20 Miss World Owners

2008 – Ksenia Sukhinova, Russia

miss02 20 Miss World Owners

2007 – Zhang Zilin, China

miss03 20 Miss World Owners

2006 – Taťána Kuchařová, Czech Republic

miss04 20 Miss World Owners

2005 – Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, Iceland

miss05 20 Miss World Owners

2004 – María Julia Mantilla, Peru

miss06 20 Miss World Owners

2003 – Davison (Rosanna Diane Davison, Ireland

miss07 20 Miss World Owners

2002 – Azra Akin, Turkey

miss08 20 Miss World Owners

2001 – Agbani Darego, Nigeria

miss09 20 Miss World Owners

2000 – Priyanka Chopra, India

miss10 20 Miss World Owners

1999 – Yukta Mookhey, India

miss11 20 Miss World Owners

1998 – Linor Abargil, Israel

miss12 20 Miss World Owners

1997 – Diana Hayden, India

miss13 20 Miss World Owners

1996 – Irene Skliva, Greece

miss14 20 Miss World Owners

1995 – Jacqueline Aguilera, Venezuela

miss15 20 Miss World Owners

1994 – Aishwarya Rai, India

miss16 20 Miss World Owners

1993 – Lisa Hanna, Jamaica

miss17 20 Miss World Owners

1992 – Julia Kourotchkina, Russia

miss18 20 Miss World Owners

1991 – Ninibeth Beatriz Jiménez, Venezuela

miss19 20 Miss World Owners

1990 – Gina Marie Tolleson, United States

miss20 20 Miss World Owners

, ,

Comments are closed.