Chém tí gió?
Sao han quoc nói:

Hay qua!


Hay nhất trên Internet