Cô gái có gương mặt hiện thân của một thiên thần

Kristina Pimenova mới chỉ 4 tuổi nhưng đã là người mẫu nổi tiếng trong giới mèo đi bộ.  Đặc biệt cô bé có một gương mặt trong sáng và đáng yêu như một thiên thần. Ai có đứa con như này thật mát ruột!

Kristina Pimenova01 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova02 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova03 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova04 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova05 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova06 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova07 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova08 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova09 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova10 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova11 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova12 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova13 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova14 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova15 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova16 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova17 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova18 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova19 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova20 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova21 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova22 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova23 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova24 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova25 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova26 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova27 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

Kristina Pimenova28 Kristina Pimenova 4 Year Old Fashion Model

, , , ,

Comments are closed.