BÌNH LUẬN
Vianca nói:

If my problem was a Death Star, this article is a poohtn torpedo.

Herox nói:

Thank, quá hay!

AGeek nói:

Coool, có mấy đứa bạn DHS đi bển về kể tỉnh thoảng mò ra công viên lấm lét làm vài chú về quay 😀