Châu Âu vs Châu Á: ai lập dị và dở hơi hơn?

Hôm nay chúng tôiquyết định tiến hành một thử nghiêm để so sánh mức độ kì quặc giữa châu Âu và chấu Á xem ai có số lượng  người lập dị và hở hơi hơn. Đầu tiên chúng tôi sẽ chọn Mỹ và Trung Quốc là 2 ứng cử viên nặng ký để đối mặt trước… Kết quả thật là ngang tài ngang sức.

Châu Âu….

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Châu Á………………………..

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

Asia vs America Who has more crazy and freaky people

, , , , , , ,

BÌNH LUẬN
Bobo nói:

Cho hỏi, Mỹ với châu Âu là 1?