Bức tranh ghép câu đố lớn nhất thế giới!

Bức lớn nhất này có tới 32,256 miếng ghép! Câu đố này không chỉ là lớn,  mà là rất lớn. Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Keith Haring “Double Retrospect” có diện tích 544 x 192 cm và trọng lượng 17 kg.

 lớn nhất thế giới

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

nguồn

 lớn nhất thế giới Puzzle

Hài hước

, , , , ,

BÌNH LUẬN
thoi trang nói:

Duoc day co phat huy

lamborghini nói:

^^ thanks nha!

Duong Yen nói:

Duoc day co phat huy

Quang Ha  nói:

Cam on tac gia nhieu

Quang Ha  nói:

^^ thanks nha!