BÌNH LUẬN
Herox nói:

Không phải style của Blade roài ^^