Hài hước và dở ẹc: Biện pháp cực hay vượt qua thời bão giá!

Đầu tiên bạn phải mua một gói hạt hướng hương. Lũ chim thích món này!

Tới nơi tập trung đông chim bồ câu nhất…

Đợi cho con nào tham nhất bén mảng tới gần bạn.

Vồ…

Phần còn lại tự đoán…

Chúc ngon miệng!

,

Comments are closed.